da arte ao caos

A arte... ora nos desconcertando, ora nos auxiliando a compreender a realidade.

Daniele C.S.